Loqoların hazırlanması

Loqo dizaynı niyə vacibdir?

Loqonuz ilk əlaqə nöqtənizdir. İnsanlar sizin marka markanızla əlaqə qursalar, onların təklif etdiklərinə daha çox açıq olma ehtimalı daha yüksəkdir. Möhtəşəm loqotip dizaynı, dizayn bacarıqları, yaradıcı nəzəriyyə və bacarıqlı bir tətbiq qarışığı tələb edir. Logo hazirlanmasi prosesində müxtəlif amillərə diqqət yetirilir.Bəlkə bir loqotipin ən əsas funksiyası, işinizi digər işlərdən fərqləndirən bənzərsiz bir işarə verməkdir. Loqotip bir şirkət, təşkilat, məhsul və ya markanı müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan bir qrafik nişan, gerbi, simvolu və ya stilizə edilmiş bir addır. Loqo bir mücərrəd dizayn şəklində ola bilər və ya markanın kifayət qədər tanınmasına sahib olduqda şirkət adının bir versiyası kimi təqdim edilə bilər. Loqotiplər şirkətin marka identifikasiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Geniş və dərhal tanınan bir loqo bir şirkət üçün dəyərli bir işdir və beləliklə, əksər hallarda əqli mülkiyyətin qorunması üçün ticarət markasıdır. Öz işini düzgün yerinə yetirirsə, loqonuz şirkətinizlə hədəf auditoriyası arasında vizual şəkildə müsbət birləşmələr yaradacaqdır.

Logo hazirlanmasi prosesində müxtəlif amillərə diqqət yetirilir. Bəlkə bir loqotipin ən əsas funksiyası, işinizi digər işlərdən fərqləndirən bənzərsiz bir işarə verməkdir. Loqotip bir şirkət, təşkilat, məhsul və ya markanı müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunan bir qrafik nişan, gerbi, simvolu və ya stilizə edilmiş bir addır. Loqo bir mücərrəd və ya məcazi dizayn şəklində ola bilər və ya markanın kifayət qədər tanınmasına sahib olduqda şirkət adının bir versiyası kimi təqdim edilə bilər. Loqotiplər şirkətin marka identifikasiyasının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Geniş və dərhal tanınan bir loqo bir şirkət üçün dəyərli bir işdir və beləliklə, əksər hallarda əqli mülkiyyətin qorunması üçün ticarət markasıdır.Loqotip simvolu ilə getməyə qərar verdiyiniz zaman, işin ən çətin hissəsi bir görüntü seçməkdir. İş üçün seçdiyiniz işarə mövcudluğu ilə gedəcəkdir. Ancaq birini seçməzdən əvvəl, onun nəticələrini əvvəlcədən düşünmək lazımdır. Bununla daha dərin bir məna nümayiş etdirə bilmək markanız üçün çox uğurlu bir seçim ola bilər. Loqotip simvolunun daha geniş nəticələrini düşüərək  işinizə uyğun bir simvol tapmaq olar.

Logolarin hazirlanmasi tərəfimizdən həyata keçirilir. Hazırlayacağımız logolar üçün 3 paket nəzərdə tutulmişdur (sadə, standart və biznes). Logolar vektor formatında hazırlanır və işin sonunda vektor faylı ilə birlikdə müştrəriyə təqdim olunur. Logo sifariş olunduqda. İlkin olaraq bir neçə nümunə hazırlanaraq müştəriyə təqdim olunur. İlkin nümunələrin sayı sifariş olunmuş paketdən asılı olaraq dəyişir. Belə ki sadə paket üçün ilkin olaraq 2 formada nümunə təqdim olunur. Standart paketdə təqdim olunan nümunə sayı 3 ədəd, Biznes paketində isə 4 ədəd təşkil edir. Əgər təqdim olunan nümunələrdən heç biri müştəri tərəfindən bəyənilməzsə yeni nümunələr hazırlanıb müştəriyə təqdim olunur. Logolarin hazirlanmasi prosesi başa çatdıqdan sonra hazırlanmış loqo vektor formatında olan faylından əlavə olaraq müştəriyə başqa formatlarda da təqdim oluna bilər.